top of page
Covid-19 Gezondheidsvragenlijst & Vrijwaring

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het nieuwe Coronavirus (COVID-19) uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie. Vanwege het vermogen om van persoon op persoon over te dragen via ademhalingsdruppels, heeft de regering aanbevelingen, richtlijnen en enkele verboden opgesteld die  Blissful Nails & Spa, LLC. (de "Organisatie") zich hieraan houdt.

Naar aanleiding van bovenstaande uitspraken verklaar ik hierbij het volgende:

  • Ik ben volledig en persoonlijk verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en handelen tijdens en tijdens mijn deelname en ik erken dat ik in ieder geval het risico loop om COVID-19 op te lopen.

  • Met volledige kennis van de betrokken risico's, ontsla, onthef ik hierbij de organisatie, haar bestuur, functionarissen, onafhankelijke contractanten, gelieerde ondernemingen, werknemers, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden van alle aansprakelijkheden, claims, eisen, acties en oorzaken van welke actie dan ook, direct of indirect voortvloeiend uit of verband houdend met enig verlies, schade, letsel of overlijden, die door mij kan worden geleden in verband met COVID-19 terwijl ik deelneem aan een activiteit in, op of rond het terrein of terwijl gebruik maken van de faciliteiten die kunnen leiden tot onbedoelde blootstelling of schade als gevolg van COVID-19.

  • Ik ga ermee akkoord de organisatie schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle kosten, uitgaven, schade, rechtszaken en/of aansprakelijkheden of vorderingen die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met alle vorderingen die door of tegen een van de vrijgelaten partij als gevolg van letsel, verlies of overlijden door of in verband met COVID-19.

 

door te initialiseren  hieronder bevestig ik dat ik de voorgaande vrijstelling van aansprakelijkheid heb gelezen  en de inhoud ervan begrijpen;  dat ik ten minste achttien (18) jaar oud ben en volledig bevoegd ben om mijn toestemming te geven; Dat ik voldoende ben geïnformeerd over de risico's die eraan verbonden zijn  en geef mijn vrijwillige toestemming om het te ondertekenen als mijn eigen vrije daad en daad; dat ik mijn vrijwillige geef  toestemming bij ondertekening  deze ontheffing van aansprakelijkheid als mijn eigen vrije handeling en daad met de volledige intentie om hieraan gebonden te zijn, en vrij van enige aansporing of vertegenwoordiging.

 

Deze ontheffing blijft van kracht totdat wetten en mandaten die relevant zijn voor COVID-19 worden opgeheven.

Bedankt voor het indienen!

bottom of page